Mijn werkwijze

Cliënten kunnen het best telefonisch aanmelden, via mail of het contactformulier.

De therapie starten we steeds met een intakegesprek. Dit is een eerste gesprek waarin we kennis maken met elkaar, waarin we jouw problemen en jouw hulpvraag verkennen en waarin we nagaan of een therapie haalbaar en zinvol is volgens beide partijen. Dit bestaat meestal uit één gesprek, uitzonderlijk kunnen er meerdere intakegesprekken nodig zijn.

Indien we samen besloten hebben een therapie te starten, starten we met gesprekken op wekelijkse basis, dit om het therapeutisch proces op gang te brengen. Doorheen het verloop van de therapie kunnen de gesprekken meer gespreid worden. Dit alles in samenspraak. Een gesprek duurt 50 minuten.

Een eerste gesprek kost 60 tot 65 euro, afhankelijk van de duur van het gesprek. Hier komt (eenmalig) een bedrag van 10 euro bij voor het aanmaken van een digitaal dossier (verplicht vanuit de overheid).  De gesprekken erna kosten steeds 60 euro. Wat betreft terugbetaling: op dit moment voorzien de meeste ziekenfondsen enige vorm van terugbetaling. Het bedrag en de duur verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds.  Ik raad u aan bij uw ziekenfonds navraag te doen hieromtrent.