Cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie ?

Binnen de cliëntgerichte psychotherapie vertrekt men vanuit een fundamenteel positief geloof in de eigen groeikracht binnen in elke mens, binnen in elke cliënt, dus ook binnen in jou. Het betekent ook dat we vertrekken vanuit jouw ervaringen, jouw gevoelens, jouw belevingen en belevenissen. Jij bent hierin namelijk de expert.

Experiëntieel betekent dat jij al deze gevoelens en belevingen draagt in je eigen lichaam. Een belangrijke methode binnen dit kader is focusing. Focusing betekent aandacht geven aan iets dat aanvankelijk slechts vaag aanwezig is in je beleving. Met deze methode leren we jou om beter en grondiger te luisteren naar deze vage gevoelens/gewaarwordingen in je lichaam zodat deze zich kunnen verduidelijken. Op die manier krijgen mensen steeds meer inzicht in zichzelf en in hun problemen, waar deze mee te maken hebben en wat ze nodig hebben om hierin verbetering en/of verandering mogelijk te maken. Aan cliënten leg ik het meestal als volgt uit : Iedereen draagt diep binnenin zichzelf een eigen innerlijk kompas mee, of noem het een eigen innerlijke gids , of een eigen innerlijke gps of kaart. Ik help mensen om hier terug contact mee te maken. Op die manier leren mensen om hun eigen antwoorden en oplossingen van binnenuit te vinden. Want slechts wanneer oplossingen gedragen worden door je eigen innerlijke aanvoelen, is er echte verandering mogelijk. Dit vind ikzelf zeer belangrijk daar wij in een zeer rationele maatschappij leven waarin het denken vaak te centraal staat.

Of zoals ik ooit las in een tekstje van Albert Einstein die dit zeer goed uitdrukt :

"De intuïtieve geest is een Godsgeschenk,
Het rationele denken een dienaar.
We leven in een maatschappij die de dienaar vereert
en het Godsgeschenk zijn vergeten."Els Dessein
Psychologe - Psychotherapeute
Vispluk 62
B-2290 Vorselaar

Privacybeleid
Contact
Telefoon 014 71 67 79
info@elsdessein.be
Contactformulier

Cookiebeleid